Emission Koze Dwa Moun- 23 janvye 2015- Nimewo 59 (odyo)

23 janvier 2015

Emisyon Koze Dwa Moun pou dat 23 janvye 2015 la te fèt avèk Doktè Dany Girar . Emisyon an gade globalman kesyon sante mental an Ayiti , men li reylize nan kontèks tranblemanntè 12 janvye 2010. Antonal Mortimé ak Doktè girar analize kouman sityasyon dwa moun ki soufri maladi mental y oye anndan peyi a epi pote kèk enfòmasyon enpòtan pou popilasyon an sou kesyon an. Nou envite w tande l !
Emisyon Koze Dwa moun se yon inisyativ Platfòm òganizasyon Ayisyen Dwa Moun yo (POHDH). Objektif emisyon an se pou enfome ak (...) —
Lire la Suite

Emission Koze Dwa Moun- 16 Janvye 2015- Nimewo 58 (odyo)

22 janvier 2015

Emisyon Koze Dwa Moun pou dat 16 janvye 2015 la te fèt avèk Sikològ Celly Sony sou sityasyon granmoun yo nan peyi a. Sikològ la analize tout dwa granmoun yo genyen epi tout kalite pwoblèm y ap fè fas nan sosyete a. Nan sans sa Mesye Celly fè Leta Ayisyen kèk pwopozisyon pou amelyore kondisyon lavi Granmoun yo anndan peyi a epi denonse kèk ti pwogram kip a reponn tout bon vre ak vrè pwoblèm kategori sa a ki diskriminen, majinalize nan sosyete a. Se pou grandèt yo jwui dwa yo jan sa dwe ye ! Se pou sa Mesye Celly ap (...) — Lire la Suite